เขาอังคาร หรือ เขาพระอังคาร เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ซึ่งที่ขอบปากปล่องภูเขาไฟโบราณนี้เองเป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ชื่อวัดเขาอังคาร

ในประวัติลายแทงธาตุพนมกล่าวว่า เมื่อ พ.ศ.8 มีการนำพระอังคารธาตุ (เถ้ากระดูก) ของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานที่เขาลูกนี้ จนถึง พ.ศ.2520 พระอาจารย์ ปัญญา วุฒิโธ จึงได้มาสร้างวัดบนยอดเขา และนำพระอังคารธาตุ ขึ้นบรรจุในสถูปบนยอดอุโบสถของวัด อุโบสถของวัดสร้างจากหินทรายสีแดง และผสมผสานศิลปะสมัยต่างๆ อย่างงดงามแปลกตากว่าอุโบสถไทยวัดอื่นๆ

ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธชาดก ที่มีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษด้วย นอกจากนี้ยังมีการค้นพบใบเสมาหินบะซอลท์สมัยทวาราวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 หรือกว่า 1,300 ปีมาแล้ว อันเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นพุทธสถานมาแต่โบราณ

ใครอยากลองมาสัมผัสวัดเขาอังคาร พลังแห่งศรัทธาบนปากปล่องภูเขาไฟเก่าแห่งนี้ สามารถมาเที่ยวได้ที่บุรีรัมย์ครับ

แหล่งที่มา : palungjit

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here