ถือเป็นปีที่ 2 แล้วสำหรับการประกวดภาพถ่ายใต้น้ำที่มีชื่อว่า UK Underwater Photographer of the Year 2016 ซึ่งเป็นการแข่งขันกันเฉพาะภาพถ่ายใต้น้ำ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาพมุมกว้าง มาโคร ซากอับปาง กล้องคอมแพค ซึ่งผลการแข่งขันในปี 2016 ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนจะภาพที่จะชนะเลิศในแต่ละหมวดหมู่จะมีภาพอะไรบ้งา ลองไปชมกัน

ชนะเลิศ ภาพถ่ายใต้น้ำยอดเยี่ยมประจำปี 2016 และชนะเลิศในหมวดมาโคร โดย Davide Lopresti

อันดับ 2 ภาพถ่ายใต้น้ำประเภทมาโคร โดย Helen Brierley

อันดับ 3 ภาพถ่ายใต้น้ำประเภทมาโคร โดย Gianni Colucci

ชนะเลิศ ภาพถ่ายใต้น้ำยอดเยี่ยมในอังกฤษ โดย Dan Bolt

อันดับ 2 ภาพถ่ายใต้น้ำยอดเยี่ยมในอังกฤษ โดย George Stoyle

อันดับ 3 ภาพถ่ายใต้น้ำยอดเยี่ยมในอังกฤษ โดย Cathy Lewis

ชนะเลิศ ภาพถ่ายใต้น้ำดาวรุ่ง โดย Pier Mane

อันดับ 2 ภาพถ่ายใต้น้ำดาวรุ่ง โดย Marty Engels Dunmore

อันดับ 3 ภาพถ่ายใต้น้ำดาวรุ่ง โดย Spencer Burrows

ชนะเลิศ ภาพถ่ายใต้น้ำประเภทมุมกว้าง โดย Mike Korostelev

อันดับ 2 ภาพถ่ายใต้น้ำประเภทมุมกว้าง โดย Fabio Galbiati

อันดับ 3 ภาพถ่ายใต้น้ำประเภทมุมกว้าง โดย Greg Lecoeur

ชนะเลิศ ภาพถ่ายใต้น้ำประเภทมุมกว้างในอังกฤษ โดย Marcus Blatchford

อันดับ 2 ภาพถ่ายใต้น้ำประเภทมุมกว้างในอังกฤษ โดย Will Clark

อันดับ 3 ภาพถ่ายใต้น้ำประเภทมุมกว้างในอังกฤษ โดย Trevor Rees

ชนะเลิศ ภาพถ่ายใต้น้ำประเภทซากอับปาง โดย Thomas Heckmann

อันดับ 2 ภาพถ่ายใต้น้ำประเภทซากอับปาง โดย Anders Nyberg

อันดับ 3 ภาพถ่ายใต้น้ำประเภทอับปาง โดย Steve Jones

ชนะเลิศ ภาพถ่ายใต้น้ำประเภทพฤติกรรม โดย Richard Carey

อันดับ 2 ภาพถ่ายใต้น้ำประเภทพฤติกรรม โดย Alejandro Prieto

อันดับ 3 ภาพถ่ายใต้น้ำประเภทพฤติกรรม โดย Rui Guerra

ชนะเลิศ ภาพถ่ายใต้น้ำประเภทกล้องคอมแพค โดย Paul Colley

อันดับ 2 ภาพถ่ายใต้น้ำประเภทกล้องคอมแพค โดย Trevor Rees

อันดับ 3 ภาพถ่ายใต้น้ำประเภทกล้องคอมแพค โดย Trevor Rees

ที่มา : upylondon | เรียบเรียงโดย เพชรมายา

Source: Petmaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here